10 Dec
10Decעדיין מקלידים בשתי אצבעות? עדיין צריכים להביט במקלדת שלכם לפני כל הקשה?

ישנם מספר תוכנות או אתרים  שיוכלו לעזור לכם ללמוד, להתאמן ולשפר את מהירות ההקלדה שלכם ואת דיוקה. לאחר שתלמדו להקליד באופן עיוור, לא תצטרכו יותר להביט במקלדת כדי למצוא את האותיות שאתם רוצים להקליד ותוכלו גם להקליד הרבה יותר מהר!

הקלדה עיוורת היא שיטה המבוססת על זיכרון שרירים במקום על ראייה. השיטה מאפשרת לכם להגיע למהירויות הזנת נתונים גבוהות הרבה יותר, במיוחד כשאתם מתמללים טקסט מחומרים ויזואליים אחרים.

הקלדה בשיטת ההקלדה העיוורת משפרת משמעותית את היצרנות שלכם מול המחשב; היא מעלה את מהירות הזנת הנתונים ובמידת האפשר גם מפחיתה את העייפות והפגיעה בעיניים.


https://sense-lang.org

https://www.typingstudy.com/he/

https://www.hachtava.co.il


תוכנה מעולה ללימוד הקלדה עיוורת 

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.
אתר זה נבנה באמצעות